Ład korporacyjny

Polityka dywidendowa

Ze względu na znaczące potrzeby kapitałowe związane głównie z planowanym rozwojem i wynikającą stąd koniecznością angażowania nowych środków, Spółka planuje przede wszystkim reinwestowanie znacznej części zysków, które osiągniemy w przyszłości. Dlatego też, w najbliższych latach nie przewiduje wypłaty dywidendy.

Zgodnie z prawem stanu Delaware, według którego działa Spółka, decyzja co do wypłaty dywidendy i jej wysokości leży w gestii Rady Dyrektorów.