Kalendarium

29 listopada

Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2019 r.

30 września

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r.

30 maja

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

30 kwietnia

Skonsolidowany raport roczny za 2018 r.

30 kwietnia 

Raport roczny za 2018 r. 

29 listopada

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

1 października

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.

26 lipca

Pierwsze notowanie akcji i praw do akcji Silvair Inc. na GPW w Warszawie

30 listopada

Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2020 r.

30 września

Sprawozdanie Rady Dyrektorów za I półrocze 2020 r.

30 września

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2020 r.

29 maja

Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2020 r.

6 kwietnia 

Sprawozdanie Rady Dyrektorów za 2019 r.

6 kwietnia 

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2019 r.

6 kwietnia 

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 r.

24 listopada

Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2021 r.

30 września

Sprawozdanie Rady Dyrektorów za I półrocze 2021 r.

30 września

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2021 r.

21 maja

Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2021 r.

16 kwietnia 

Sprawozdanie Rady Dyrektorów za 2020 r.

16 kwietnia 

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2020 r.

16 kwietnia 

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 r.