Platforma

Kompletny zestaw narzędzi do obsługi inteligentnych sieci oświetleniowych

 

Aby umożliwić naszym partnerom - oraz ich klientom - pełne wykorzystanie możliwości inteligentnych sieci oświetleniowych opartych na technologii Bluetooth mesh, opracowaliśmy zaawansowaną platformę usługową dla instalacji smart lighting.              Została ona zaprojektowana do obsługi wielkoskalowych systemów oświetleniowych w przestrzeniach komercyjnych i zawiera kompletny zestaw narzędzi do wdrażania, diagnostyki i zarządzania sieciami smart lighting.

Podstawowe i zaawansowane scenariusze kontroli oświetlenia

Nasza platforma pozwala na szybką implementację zarówno podstawowych jak i zaawansowanych scenariuszy kontroli oświetlenia. Wszelkie czynności konfiguracyjne i administracyjne mogą być przeprowadzone nawet przez osoby nieposiadające specjalistycznego doświadczenia. Jednocześnie administrator może dowolnie modyfikować parametry operacyjne instalacji zgodnie z potrzebami oświetleniowymi użytkowników danej przestrzeni. Platforma pozwala również właścicielom budynków spełnić wymagania przepisów prawnych w zakresie efektywności energetycznej budynków komercyjnych. Zadbaliśmy o pełną skalowalność naszych rozwiązań, dzięki czemu mogą one posłużyć zarówno do konfigurowania niewielkich instalacji w pojedynczych pokojach, jak i złożonych systemów w wielopiętrowych biurowcach.

Etap planowania

Aby zmniejszyć nakłady czasowe i finansowe związane z konfiguracją i wdrożeniem systemu inteligentnego oświetlenia, proces ten podzieliliśmy na dwa etapy.

Pierwszy z nich - etap planowania - przeprowadzany jest zdalnie za pomocą interfejsu opartego na przeglądarce internetowej. Osoba odpowiedzialna za wdrożenie może wykonać wszystkie czynności przygotowawcze jeszcze przed pojawieniem się w budynku.

Krok 1

Wprowadzenie planów pięter

Krok 2

Zdefiniowanie stref oświetleniowych

Krok 3

Określenie scenariuszy kontroli oświetlenia

Etap implementacji

Proces wdrożenia instalacji jest finalizowany już wewnątrz obiektu. Proces ten odbywa się z wykorzystaniem smartfona / tabletu z zainstalowaną aplikacją konfiguracyjną.

Krok 1

Dodanie urządzeń do sieci inteligentnego oświetlenia

Krok 2

Implementacja zdefiniowanych uprzednio stref oraz scenariuszy

Krok 3

Optymalizacja ustawień (jeżeli jest wymagana)

Diagnostyka i zarządzanie

Urządzenia inteligentnej sieci oświetleniowej mogą okresowo przesyłać szereg parametrów operacyjnych charakteryzujących ich działanie oraz stan technicznych. Korzystając z naszych narzędzi diagnostycznych, zarządcy uzyskują dostęp do szeregu danych, które mogą być analizowane w czasie rzeczywistym lub w ujęciu historycznym. Pozwala to na zdiagnozowanie bieżącego działania instalacji oraz wprowadzenie stosownych działań naprawczych zanim awaria urządzeń spowoduje jakiekolwiek zakłócenia.

Usługi IoT

 

Wykorzystując wyjątkowe możliwości radia Bluetooth, nasza platforma stanowi fundament dla szeregu innowacyjnych usług IoT (Internet of Things), które mogę być świadczone w przestrzeniach komercyjnych poprzez infrastrukturę inteligentnego oświetlenia. Aby uwolnić pełen potencjał przełomowej technologii Bluetooth mesh, pracujemy obecnie nad licznymi funkcjonalnościami, które stopniowo będziemy dołączać do architektury naszej platformy usługowej. Należą do nich m.in.:

 

Funkcjonalność beacon’ów w oprawach oświetleniowych

Analityka użytkowania przestrzeni

Asset tracking

Zaawansowana analityka energetyczna

Precyzyjna nawigacja wewnątrz budynków

Niezawodna infrastruktura sieciowa dla innych zastosowań