Projekt “Opracowanie technologii bezprzewodowych sieci sensorycznych na bazie infrastruktury oświetleniowej w przestrzeniach komercyjnych”


 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

O czym jest projekt?

Przedmiotem projektu jest opracowanie i w jego efekcie wdrożenie rynkowe nowoczesnej technologii bezprzewodowych sensorowych sieci radiowych na bazie infrastruktury oświetleniowej. Opracowana technologia sieci sensorowych zorganizowana została w topologii kratowej (mesh), w oparciu o urządzenia radiowe (nadajniki, odbiorniki, kontrolery, procesory) Bluetooth LE. 

Opracowana technologia stanowi innowację produktową o oddziaływaniu międzynarodowym, która jest wdrażana przez SILVAIR na rynkach całego świata.

 

Cel projektu został osiągnięty poprzez opracowanie nowego rodzaju oprogramowania sterującego procesorami i kontrolerami BLE, które pozwoli na budowanie układów sieciowych (wiele punktów komunikujących się ze sobą) oraz na znaczące zwiększenie zasięgu poprzez wprowadzenie funkcjonalności przekaźnika sygnału, która może być zrealizowana w oparciu o dowolny procesor / kontroler BLE 4.0.

 

Zbudowana w oparciu o opracowaną technologię sieć ma znacząco lepsze parametry od sieci budowanych na obecnie dostępnych technologiach: 10-krotnie większą przepustowość, 2-krotnie niższe zużycie energii, zwiększenie zasięgu pomiędzy węzłami sieci sięgającego do 500m w linii prostej w przestrzeni otwartej. Sieci sensorowe oparte o nową technologię są również przystosowane do świadczenia wielu usług w warstwie aplikacyjnej, dzięki dostępnym mechanizmom podwójnych kluczy szyfrujących/uwierzytelniających oraz wsparcie dla dużej liczby równolegle pracujących sieci wirtualnych. 

Są to m.in. następujące usługi: optymalizacja i zarządzanie zużyciem energii elektrycznej, detekcja ruchu i obecności, inteligentne zarządzanie intensywnością sztucznego i naturalnego oświetlenia, autonomiczne sterowanie natężeniem i temperaturą barwową oświetlenia w miejscu pracy, zarządzanie oświetleniem ekspozycji towarów na półce, geolokalizacja w przestrzeniach zamkniętych, geofencing, asset tracking, predictive maintenance, in-store analytics, beacon messaging itp.).

 

Wartość projektu: 4 061 208,06 PLN
Wartość dofinansowania:  2 436 724,84 PLN

eu-logo1 logo-eu-generic